รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 4 of โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็งบริเวณที่ราบสูงทิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีนผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากนั้นจะไหลผ่านประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม ในช่วงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำเลย แม่น้ำโมง แม่น้ำสวย ห้วยหลวง แม่น้ำสงคราม และห้วยน้ำก่ำ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และเขื่อนห้วยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี