เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 6 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: English

Description:

Pak Khlong Boraphet floodgate improvement project is one of the two Feasibility Study project that have been selected to carry out without any conflict of environmental laws. Pak Khlong Boraphet Floodgate Improvement Project located in Kriang Krai Subdistrict, Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province, the main objective is to alleviate drought by the water gate’s a size of 6x7 meters, 2 channels can drain water up to 80 cubic meters per second, with 1 fish pass way and 1 pumping station, 3 pumps that can pumping 3 cubic meters per second per machine for agricultural benefit area of 3,000 rais.