โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม)

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม)

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ส่วนใหญ่ มี 2 ลักษณะ คือ ปัญหาอุทกภัยในลักษณะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และปัญหาอุทกภัยในลักษณะน้ำบ่าลันตลิ่งซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนผ่านร่องมรสุม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และการเกิดน้ำหลากจากภูเขาที่เป็นต้นน้ำลำธาร ก่อให้เกิดลักษณะน้ำท่วมแบบฉับพลัน กระแสน้ำจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างรดเร็วและรุนแรง และลักษณะน้ำบ่าลันตลิ่ง เกิดจากทางระบายน้ำธรรมชาติ ตื้นเขินหรือมีการบุกรุกแนวเขตลำน้ำเป็นเหตุให้การระบายน้ำทำได้ไม่สะดวกจึงเกิดการเอ่อล้นท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มในลำน้ำได้ สภาพพื้นที่ด้านท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมตามธรรมชาติทุกปี ประกอบกับเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุน ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น การไหลของน้ำในแม่น้ำจึงไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ระดับน้ำจึงสูงขึ้นท่วมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำได้ โดยเฉพาะปลายแม่น้ำที่อยู่ติดทะเล