เล่มที่ 3 รายงานการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เล่มที่ 3 รายงานการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

คำอธิบายข้อมูลสารสนเทศภุมิศาสตร์
1.จุดที่ตั้งจังหวัด
2.จุดที่ตั้งอำเภอ
3.ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด
4.ขอบเขตการปรครองระดับอำเภอ
5.ขอบเขตการปรครองระดับตำบล
6.หนองน้ำ
7.อ่างเก็บน้ำปัจจุบัน
8.จุดที่ตั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
9.จุดที่ตั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
10.ขอบเขตคลัสเตอร์ลุ่มน้ำ
11.ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก
12.ขอบเขตลุ่มน้ำสาขา
13.ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาย่อย